• De transitplaat naar Europees model heeft de volgende look gekregen:De procedure voor de tijdelijke inschrijving van een voertuig is in essentie dezelfde als deze voor een gewone. Als niet-inwoner van België echter moet de aanvrager verplicht zijn adres in het buitenland opgeven (zie onderstaand bijzonder geval), en ook bewijzen dat hij een verzekering met burgerlijke aansprakelijkheid heeft die overeenstemt met het aantal maanden waarvoor de tijdelijke vergunning wordt gevraagd, met een maximum van zes maanden.De aanvraag gebeurt op basis van originele documenten. Geen enkele fotokopie, zelfs voor wettig verklaring, wordt aanvaard. Wij dienen met de originele stukken in handen de juistheid van de meldingen op het formulier voor de inschrijvingsaanvraag nagaan. (De tijdelijke inschrijvingsaanvragen vereisen de fysieke aanwezigheid van de aanvrager m.a.w. de aanvragen kunnen niet bij volmacht worden ingediend)De verzekering voor transitplaat;De aanvrager van een tijdelijke inschrijving moet aantonen dat hij een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten. Deze verzekering is bij ons Direct te verkrijgen voor de prijs van 150 euro.

  Wij  kleven een geel vignet met een streepjescode op het formulier met de inschrijvingsaanvraag. Bij dit formulier wordt eveneens het originele bewijs van het verzekeringscontract (“groene kaart”) gevoegd. Deze “groene kaart” moet geldig zijn vanaf de dag van inschrijving en ten minste tot de laatste dag van deze maand als de inschrijving plaats vindt voor de 15e dag van de maand. De “groene kaart” moet geldig zijn ten minste tot de laatste dag van de volgende maand indien de inschrijving plaatsvindt na de 14e dag van de maand.

   

  Hoeveel kost dit allemaal?

  Het kenteken kost bij ons €30 euro. De betaling van de transitplaten gebeurt na de inschrijving van het voertuig en vóór de overhandiging van de kentekenplaat.

   

  Verlenging

  Een verlenging van een beperkt aantal tijdelijke inschrijvingen is mogelijk op voorwaarde dat de aanvraag uiterst de eerste werkdag die volgt op de eindvervaldag van de tijdelijke inschrijving wordt ingediend.

   

  Bijzonder geval

  Een niet-inwoner van België vraagt een tijdelijke inschrijving aan. Hij vermeldt het volledige adres van zijn tijdelijke verblijfplaats in België, evenals het volledige adres van zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland. Hij voegt een van de volgende documenten toe:

  origineel paspoort of originele identiteitskaart uitgereikt in het buitenland en met een juiste geldigheidsduur. Daarnaast voegt u een recent en origineel attest van verblijf in het buitenland of een buitenlands zeemansboek.

  Net als een niet-inwoner van België, kan een maatschappij die in een lidstaat van de Europese Unie is opgericht, een transitplaat uitgereikt krijgen, indien zij een geldig attest heeft dat bewijst dat zij effectief in het buitenland is opgericht of geregistreerd. Dit recente attest is uitgereikt door een officiële buitenlandse instantie of door de rechtbank van koophandel in het buitenland. Op het attest moet duidelijk de naam en het adres van de maatschappij zijn vermeld zoals op het formulier voor de inschrijvingsaanvraag is aangegeven.

   

  Bijzonder geval

  Net als een niet-inwoner van België, kan een maatschappij die in een lidstaat van de Europese Unie is opgericht, een transitplaat uitgereikt krijgen, indien zij een geldig attest heeft dat bewijst dat zij effectief in het buitenland is opgericht of geregistreerd. Dit recente attest is uitgereikt door een officiële buitenlandse instantie of door de rechtbank van koophandel in het buitenland. Op het attest moet duidelijk de naam en het adres van de maatschappij zijn vermeld zoals op het formulier voor de inschrijvingsaanvraag is aangegeven.

   

  Wie komt in aanmerking om een aanvraag van transitplaten.

  1. Een inwoner van de Europese Unie (E.U.)

  Een persoon wonend binnen de E.U. maar niet in België, mag een nieuw voertuig kopen in België zonder de BTW in België te betalen. Hij mag het voertuig voor een maximum duur van 3 maanden inschrijven. Daarna moet hij het voertuig uitvoeren naar het land van bestemming. Indien hij een tweedehands voertuig koopt bij een particulier, betaald hij ook geen BTW. Integendeel, als hij een tweedehands voertuig bij een BTW plichtige, een garagehouder bv, dan moet hij de BTW betalen in België. In de twee gevallen kan hij een transitplaat bekomen voor een periode van 6 maanden.

   

  2. Een niet inwoner van de E.U..

  Een persoon wonend buiten de E.U. kan een nieuw voertuig kopen in België zonder de BTW te moeten betalen. Hij mag het voertuig voor een maximum duur van 3 maanden inschrijven. Daarna moet hij het voertuig uitvoeren naar het land van bestemming.

  Indien hij een tweedehands voertuig bij een particulier koopt, betaald hij geen BTW en kan een inschrijving bekomen met een maximum van 6 maanden. Maar als hij een voertuig koopt bij een BTW plichtige, bv een garagehouder, dan kan hij maar voor de duur van 3 maanden inschrijven.

  De kopers die niet binnen de E.U. wonen, moeten een geldig passpoort hebben en indien nodig een geldig schengenvisum.

   

  3. Een Belgische inwoner.

  Een Belgische inwoner kan geen transitplaten krijgen voor een tweedehands voertuig maar wel voor een nieuw voertuig. Hij kan dan een transitplaat aanvragen voor een duur van 3 maanden maximum. Hij moet geen BTW in België betalen.

  Voor transitplaten voor een tweedehands voertuig  te bekomen kunnen wij dat regelen via onze Nederlands of Duits Export Kenteken.

   

  4. Een Belg wonend in het buitenland binnen de E.U..

  Een Belg wonend binnen de E.U. maar niet in België kan een transitplaat bekomen voor een nieuw voertuig. Hij hoeft geen BTW te betalen in België en kan het voertuig voor 3 maanden maximum inschrijven. Voor een tweedehands voertuig, gekocht bij een particulier, moet hij geen BTW betalen. Indien hij dit voertuig koopt bij een BTW plichtige, bv een garagehouder, dan moet hij BTW betalen in België. In de twee gevallen kan hij een transitplaat bekomen voor onbepaalde duur.

   

  5. Een Belg wonend buiten de E.U..

  Een Belg wonend buiten de E.U. kan een transitplaat bekomen voor een nieuw voertuig. Hij moet geen BTW betalen in België en kan het voertuig voor 3 maanden maximum inschrijven. Voor een tweedehands voertuig, gekocht bij een particulier, moet hij geen BTW betalen. Hij kan een transitplaat bekomen voor onbepaalde duur. Indien hij dit voertuig koopt bij een BTW plichtige, bv een garagehouder, dan moet hij geen BTW betalen in België maar moet wel douane documenten laten afstempelen bij het buitengaan van de E.U. en kan hij het voertuig inschrijven voor de duur van 3 maanden maximum. Als hij beslist de BTW wel te betalen in België, dan kan hij het voertuig onder transitplaten inschrijven voor onbepaalde duur.

   

  6. Een vennootschap gevestigd binnen de E.U..

  Een vennootschap die binnen de E.U. gevestigd is, kan zowel een nieuw evenals een tweedehands voertuig kopen zonder BTW te betalen. Ze kan het inschrijven onder transitplaten voor maximum 3 maanden als zij het bij een BTW plichtige koopt of 6 maanden als zij het bij een particulier koopt.

   

  7. Een vennootschap gevestigd buiten de E.U..

  Een vennootschap die buiten de E.U. gevestigd is, kan zowel een nieuw evenals een tweedehands voertuig kopen zonder BTW te betalen. Ze kan het inschrijven onder transitplaten voor maximum 3 maanden als zij het bij een BTW plichtige koopt of 6 maanden als zij het bij een particulier koopt.

  Alle documenten die nodig zijn voor de verschillende gevallen hier bovenstaand, worden hieronder uitgebreider uitgelegd.

   

  DOCUMENTEN:

  1. Aanvraag tot inschrijving van een voertuig.

  In alle gevallen moet er een aanvraag tot inschrijving van een voertuig zijn om een transitplaat te bekomen. Dit document wordt gegeven door de Belgische autokeuring. Personenwagens, wagens voor dubbel gebruik en minibussen moeten de keuring effectief uitvoeren om dit document te bekomen. Voor alle andere voertuigen kan de aanvraag tot inschrijving bekomen worden aan de kassa’s van de keuring zonder het voertuig te presenteren.

  Een aanvraag tot inschrijving van een voertuig is 2 maanden geldig na uitgifte.

   

  2. Verkoopsfactuur of attest van verkoop.

  Een verkoopsfactuur moet altijd aanwezig zijn bij het verhandelen van een voertuig. Indien men een voertuig koopt bij een BTW plichtige dan moet deze opgesteld zijn op officieel factuur en de volgende punten bevatten. Alle gegevens van de verkoper en koper, de gegevens van het verkochte voertuig zoals chassis nummer, merk en type van voertuig, kilometerstand, jaar van eerste in dienststelling, kleur en de verkoopsprijs. Voor deze factuur geldig te maken moet ze genummerd, gedateerd en ondertekend zijn. Indien de verkoper een particulier is, noemt dit document niet factuur maar wel een attest van verkoop en moet ondertekend worden door de twee partijen.

  Indien het voertuig verkocht wordt door een BTW plichtige naar een land buiten de EU, dan moet het regime van de BTW klaar en duidelijk vermeld staan. Hij mag het voertuig verkopen zonder BTW aan te rekenen maar moet dan wel vermelden dat het onder artikel 39 of 39 bis valt van het BTW wetboek. De aanvraag van inschrijving moet dan wel een vignet 904 van de BTW bevatten met de aanduiding onder welk regime het valt (zie “Vignet 904 van de BTW”).

   

  3. Passport of identiteitskaart.

   Voor de aanvraag van een tijdelijke inschrijving als transitplaat moet er een origineel identiteitsbewijs voorgelegd worden. Dit kan een internationaal passport of een identiteitskaart zijn voor particulieren. Deze kan vervangen worden door een attest van domiciliering van de stad waar de koper wonend is. De voorgelegde documenten moeten voorzien zijn van een geldige datum. De visum Schengen moet ook geldig zijn indien nodig.

  Een buitenlandse vennootschap moet een uittreksel van het handelsregister voorleggen. De geldigheidsduur van dit document is drie maanden en moet vertaald worden, indien nodig, in een aangenomen taal zoals Nederlands, Frans, Engels of Duits.

   

  4. Vignet 904 van de BTW.

  Het vignet 904 van de BTW moet zich op de aanvraag bevinden indien het voertuig verkocht wordt zonder BTW door een BTW plichtige, garagehouder of handelaar. Indien het een ingevoerd voertuig is en nog niet is ingeschreven in België, dus nog onder een vignet 705 van invoer bevindt, moet er ook een vignet 904 aangebracht worden en vermelden of de BTW betaald is of niet.

  Dit vignet 904 van de BTW kan verkregen worden in het BTW kantoor waaronder men ressorteerd.

   

  5. Vignet 705 van invoer.

   Het vignet 705 van invoer wordt gegeven door de Belgische douanediensten van het ministerie van financiën. Deze moet op het aanvraagdocument bevestigt worden en vergezeld zijn van het inschrijvingsdocument van het land van herkomst. Ons bureel kan, indien nodig, deze invoerdocumenten aanvragen.

   

  6. Euro 1 en Ex 1 (uitvoerdocumenten buiten de EU).

  De uitvoerdocumenten Ex 1 en Euro 1 bestemd voor voertuigen die buiten de E.U. verkocht worden, zijn overhandigd door onze diensten. Deze moeten afgestempeld worden in België en het voertuig vergezellen tot aan de EU grens. Alleen de afstempeling van deze documenten aan de grens van de E.U., wordt als bewijs van uitvoer beschouwd.

   

  Voor bijkomende informatie of inlichtingen, kunt U ons steeds bereiken via telefoon of e-mail.

Contact Formulier

 • Sleep bestanden hierheen of